CHÍNH SÁCH RIÊNG TƯ - PHIMCHILL.ME

Chào mừng bạn đến với PhimChill.me, nơi chúng tôi cam kết bảo vệ và tôn trọng quyền riêng tư của người sử dụng. Chính sách quyền riêng tư sau đây mô tả cách chúng tôi thu thập, sử dụng, bảo vệ và chia sẻ thông tin cá nhân của bạn khi bạn truy cập và sử dụng trang web của chúng tôi.

1. Thông Tin Thu Thập:

1.1. Thông Tin Cung Cấp Tự Nguyện: Chúng tôi có thể thu thập thông tin cá nhân mà bạn tự nguyện cung cấp khi đăng ký tài khoản, đăng nhập, hoặc sử dụng các tính năng trang web.
1.2. Dữ Liệu Giao Tiếp: Chúng tôi có thể ghi lại thông tin về cách bạn tương tác với trang web, bao gồm cả việc sử dụng cookie và công nghệ tương tự để cải thiện trải nghiệm người dùng.

2. Sử Dụng Thông Tin:

2.1. Cung Cấp Dịch Vụ: Thông tin cá nhân của bạn có thể được sử dụng để cung cấp dịch vụ, xử lý thanh toán, và tương tác với bạn khi cần thiết.
2.2. Tương Tác Người Dùng: Chúng tôi có thể sử dụng thông tin để cung cấp thông báo về trạng thái tài khoản, cập nhật dịch vụ, và trả lời yêu cầu hỗ trợ.
2.3. Nâng Cao Trải Nghiệm Người Dùng: Thông tin thu thập có thể được sử dụng để cá nhân hóa trải nghiệm người dùng và cung cấp nội dung phù hợp.

3. Bảo Vệ Thông Tin:

Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn và thực hiện các biện pháp an ninh để ngăn chặn truy cập trái phép, sử dụng sai mục đích, hoặc tiết lộ thông tin.

4. Chia Sẻ Thông Tin:

Chúng tôi không bán, chia sẻ hoặc chuyển giao thông tin cá nhân của bạn cho bên thứ ba mà không có sự đồng ý của bạn, trừ khi có yêu cầu pháp lý hoặc để bảo vệ quyền lợi của chúng tôi.

5. Quyền Lực Của Bạn:

5.1. Truy Cập và Sửa Thông Tin: Bạn có quyền truy cập, sửa đổi hoặc xoá thông tin cá nhân của mình từ tài khoản cá nhân.
5.2. Lựa Chọn: Bạn có thể chọn không nhận thông báo từ chúng tôi bất kỳ lúc nào bằng cách thay đổi cài đặt thông báo trong tài khoản cá nhân.
5.3. Hủy Đăng Ký: Nếu bạn không muốn tiếp tục sử dụng dịch vụ của chúng tôi, bạn có quyền hủy đăng ký tài khoản.

6. Thay Đổi Chính Sách:

Chúng tôi có thể thay đổi Chính Sách Quyền Riêng Tư này, và bất kỳ thay đổi nào sẽ được thông báo qua trang web hoặc các phương tiện truyền thông khác. Chính Sách Quyền Riêng Tư này được thiết lập để đảm bảo môi trường trực tuyến an toàn và tôn trọng quyền riêng tư của bạn. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc ý kiến đóng góp, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua trang Liên Hệ trên trang web.